Cabri Geometry II Plus

3

Cabri to niezwykle popularny i wartościowy program wspomagający nauczanie przede wszystkim geometrii euklidesowej i analitycznej, ale też elementów fizyki (mechanika, optyka, kinematyka, astronomia) i odrębnych dziedzin, które powiązane są w określonym stopniu z pojęciem ruchu.

Posiada wbudowany układ współrzędnych wraz ze skalowalnymi osiami współrzędnych oraz kalkulator dający możliwość przeprowadzania podstawowych obliczeń algebraicznych bądź funkcyjnych.

Cabri Geometry II Plus do pobrania za darmo

Wersja II Plus zastępuje poprzednią wersję II programu i posiada w stosunku do niej szereg ulepszeń – m.in. powiększone i bardziej czytelne menu użytkownika, zmodyfikowany sposób kreślenia linii prostych, zwiększony zakres dostępnych kolorów, kontekstowe menu i możliwość dołączania rysunków lub zdjęć.

Pobierz Cabri Geometry II Plus