Derive

15

Derive jest stosunkowo łatwym w obsłudze, popularnym i rozbudowanym narzędziem typu CAS (Computer Algebra System) służącym do przeprowadzania obliczeń symbolicznych i numerycznych ze wszystkich działów matematyki.

Rozwiązuje zadania z zakresu arytmetyki, algebry, analizy, równań i nierówności, trygonometrii, rachunku wektorowego, macierzy itd. Rezultaty mogą być prezentowane w postaci zaawansowanych wykresów 2D i 3D. Dzięki możliwościom prezentacji drogi do rozwiązania problemu może być przydatnym narzędziem do nauczania, a dzięki wygodnemu i rzeczywistemu środowisku do symbolicznego rozwiązywania szerokiego zakresu problemów matematycznych sprawdzi się jako narzędzie efektywne badawcze.

Derive do pobrania za darmo

Główne możliwości programu Dereive

– dokładne obliczenia na ułamkach i liczbach niewymiernych,
– przybliżone obliczanie wartości wyrażeń liczbowych z określoną przez użytkownika dokładnością,
– obliczenia symboliczne na wyrażeniach algebraicznych (wykonywanie działań i redukcja wyrazów podobnych, rozkład na czynniki wielomianów, obliczanie pochodnych, granic funkcji, …),
– dokładne rozwiązywanie równań i nierówności,
– dokładne rozwiązywanie układów równań i nierówności wielomianowych,
– rozwiązywanie równań i nierówności metodą „krok po kroku”,
– łatwe i szybkie wykonywanie wykresów funkcji,
– obserwowanie wspólrzędnych punktów umieszconych na wykresie.
– przygotowywanie, edycję, wydruk oraz zachowywanie tekstów matematycznych.

Pobierz Derive