Graph

26

Graph to bezpłatny i prosty w obsłudze program do rysowania wykresów funkcji jednej zmiennej, stanowiący rewelacyjną pomoc naukową dla uczniów gimnazjów i szkół średnich, a także studentów kierunków technicznych.

Narzędzie daje użytkownikowi możliwość nanoszenia na układ współrzędnych kartezjańskich swobodnej ilości wykresów funkcji. Obsługiwane są równania funkcji standardowych, parametrycznych oraz biegunowych. Graph pozwala określać zakres argumentów, punkty graniczne, a także takie właściwości wykresów jak ich kolor, rodzaj i grubość linii oraz styl rysowania (kropki lub linie).

Graph do pobrania za darmo

Na tym jednak nie kończą się możliwości tego niewielkiego narzędzia. Potrafi ono również rysować styczne i normalne do wykresów, cieniować zdefiniowane przez użytkownika obszary (np. pod wykresem, pomiędzy wykresami itp.), wstawiać do układu punkty i wykresy pochodnych, definiować relacje, a nawet obliczać długości krzywych, pole pod wykresem i generować tabelki z współrzędnymi punktów wykresu funkcji w danym zakresie.

Graph poza opcją rysowania wykresów pozwala również zapisywać je na dysku i później modyfikować oraz eksportować do plików w formatach EMF, SVG, BMP, PNG, JPG, JPEG i PDF.

Pobierz Graph