ToDoList

21

ToDoList to mały, ale oferujący duże możliwości menedżer osobisty, z pomocą którego prosto i sprawnie zorganizujemy swój czas. Narzędzie dobrze radzi sobie z tworzeniem prostych list zadań, obejmujących pojedyncze zadania oraz tych bardziej złożonych, kreowanych w trakcie pracy nad projektami.

Aplikacja daje możliwość tworzenia i przeglądania wielu list zadań jednocześnie. W obrębie każdej z nich możemy tworzyć pojedyncze zadania i podzadania, dzielić istniejące zadania na mniejsze, ustawiać powiadomienia czy wysłać je pocztą elektroniczną. ToDoList umożliwia użytkownikowi definiowanie wielu najróżniejszych atrybutów związanych z każdym zadaniem. Może on deklarować procentowy poziom ukończenia zadania, ilość czasu spędzonego nad zadaniem lub pozostałego do jego zakończenia, katalogować i tagować zadania, oznaczać różnymi kolorami itp.

ToDoList do pobrania za darmo

ToDoList umożliwia importowanie zadań stworzonych w kliencie pocztowym Microsoft Outlook. Z kolei eksport list odbywać się może do formatów FreeMind (MM), GanttProject (GAN), iCalendar (ICS), TXT, CSV oraz HTML. Co istotne, program pozwala pracować nad projektem wielu użytkownikom jednocześnie.

Pobierz ToDoList