Zestawienie Ocen

16

Zestawienie Ocen to darmowy program pomocny w pracy każdego wychowawcy klasy czy nauczyciela.

Umożliwia wprowadzanie danych o uczniach, przedmiotach, przydzielania każdemu uczniowi przedmiotów, wprowadzanie ocen i ilości godzin nieobecnych itp. Program daje szansę także na generowanie wydruków i zestawień statystycznych klasy pomocnych przy wywiadówkach czy konferencjach. Dużą zaletą są spore możliwości konfiguracyjne, dzięki którym można dostosować program do własnych preferencji.

Interfejs Zestawienia Ocen na pierwszy rzut oka może wydać się skomplikowany, ale jego obsługa nie sprawia większego kłopotu.

Zestawienie Ocen do pobrania za darmo

Główne zalety i funkcje programu Zestawienie Ocen

Gromadzenie informacji

  1. wprowadzenie danych o uczniach (imię, nazwisko, imiona rodziców, telefon kontaktowy, adres kontaktowy, dodatkowe informacje)
  2. wprowadzenie danych o przedmiotach (nazwa przedmiotu, nazwisko wykładowcy, informacja czy przedmiot ma być brany pod uwagę przy liczeniu średniej)
  3. przydzielenie każdemu uczniowi przedmiotów z puli już wprowadzonych do programu (późniejsze modyfikacje są oczywiście możliwe)
  4. wprowadzanie dla każdego ucznia ocen cząstkowych, semestralnych ze wszystkich przydzielonych mu przedmiotów
  5. wprowadzanie ilości godzin nieobecnych (usprawiedliwionych, nieusprawiedliwionych), spóźnień oraz oceny ze sprawowania dla każdego ucznia

Pobierz Zestawienie Ocen